Faq

HOĆE LI RADITI NA KLIP?

Hoće, bez obzira dali klipate ili ne Alien funkcionira na isti način.

NAKON ŠTO ALIEN PADNE U VODU DALI MORAM ČEKATI DA ISPADNU MAMCI?

NE, nema potrebe jer kod dodira sa vodom Alien oslobađa povratni sistem i možemo odmah vršiti izvlačenje. Tako postižemo trenutno ispadanje mamaca i brzu pripremu za sljedeče zabacivanje.

MORAM LI OBAVEZNO KORISTITI ŠPAGU KAO OSNOVNU NIT?

NE, može se koristiti i najlon kao osnovna nit, ali ako želite dosegnut ekstremne daljine i lakše rukovanje onda je preporučljivo koristiti špagu.

HOČE LI RAKETA ISPRAZNITI SADRŽAJ AKO KOD ZABACIVANJA DIRNEMO TLO?

NE, jer je osnovna nit povezana sa špagom koja se drži sa kuglicom na inox žici i uvijek je napeta.

MOŽE LI SE GLAVA ODLJEPITI OD TIJELA?

NE, glava je uprešana u tijelo Aliena, spoj je čvrst nema ljepila.

MOŽE LI PUKNUTI ŠPAGA KOD ZABACIVANJA?

NE, deklarirana nosivost špage je 195kg sa naglaskom na visoku otpornost habanja.

MOGU LI IŠČUPATI ŠPAGU IZ GLAVE ALIENA?

NE, špaga prolazi kroz sredinu glave skroz do unutrašnjosti tijela gdje je učvršćena i zalivena posebnim epoxy smolama.

KOJA JE PREPORUCENA RAZINA PUNJENJA?

Aliena je najbolje puniti 1cm manje od vrha tijela. A ako želimo u potpunosti izbjeći ispadanje mamaca onda je preporučljivo napuniti vodu do iste razine do koje smo napunili mamce.

MOGU LI KORISTITI TEKUĆE KOMPONENTE?

DA, spoj glave i tjela super prianja te ne pušta vodu i ostale tekuće komponente.